Barion Pixel

Budapesti Haré Krisna Templom és Oktatási Központ

Vaiṣṇava fesztiválok

Budapesti központunk évente több egyházi fesztiválnak is otthont ad, amelyre általában több száz vendégünk érkezik szerte az országból. Ezek a kiemelkedő ünnepnapok a következők:

Gaura-Nitāi születésnapja

A vaiṣṇava (Visṇu vagy Kṛṣṇa-hívő) lelki kultúrához hozzátartozik a murtiimádat gyakorlata is, melynek során Istent a templomi oltáron elhelyezett és beavatott formában imádjuk.* A budapesti templom oltárán Istennek a mi tradíciónk szerinti két legkegyesebb formája látható, akiknek a neve röviden Gaura-Nitāi (hivatalosan Śrī Śrī Dayal Nitāi Vijaya Gaurāṅga). A kis mūrtikat 1993-ban, a nagyokat pedig 1994-ben avattuk be, és ezt az évfordulót minden évben mint Gaura-Nitāi születésnapját ünnepeljük. * Az oltáron elhelyezett istenszobrok (mūrtik) hétköznapi szem számára anyagi dolognak tűnnek, mi Kṛṣṇa-hívők viszont úgy tekintünk rájuk, hogy ők Isten anyagi megnyilvánulásai. Már maguknak a mūrtik elkészítésének is szigorú szabályai vannak, nem mindegy, hogy ki és miből készíti őket. Ezután egy tisztaszívű és magasrangú brāhmaṇa (pap) ünnepélyes ceremónia keretei között megkéri Istent, a Legfelsőbb Lelket, hogy fogadja el ezt az anyagi (általában márványból, fémből, fából) készült formát, hogy ezen keresztül tudjunk kapcsolódni hozzá.

Nityānanda trayodaśī fesztivál

Az oltáron látható mūrtik, istenszobrok bal oldali alakja Nitāi (Nityānanda Prabhu), akit Gaurāṅga, vagyis Caitanya Mahāprabhu társaként ismerünk, és akivel együtt terjesztette India-szerte a Hare Kṛṣṇa mantra közös éneklését. Különlegesen kegyes és megbocsátó természete miatt nagyon közel áll a hívők szívéhez. Ezen az ünnepen az ő megjelenésére emlékezünk egy szenzációs fesztivállal.

Gaura Purṇimā

Hasonlóan a Nityānanda trayodaśī fesztiválhoz, ez alkalommal az oltár jobb oldalán táncoló Caitanya Mahāprabhu megjelenésére emlékezünk, akit az arany avatárnak is szoktak nevezni gyönyörűszép, olvadt aranyhoz hasonlatos bőrszíne miatt. Őt személyesen Isten inkarnációjaként emlegetik a szentírások, erre utal az avatár szó is, amī szó szerinti fordításban annyit jelent: „aki alászáll”. Isten ugyanis nem közönséges emberként születik meg, hanem a lelki világból száll ālā az anyagi világba, hogy csodálatos kedvteléseinek bemutatásával vonzalmat ébresszen a földön élő feltételekhez kötött élőlények szívében. Caitanya Mahāprabhu és Nityānanda Prabhu életét és kalandjait a Caitanya Caritamrita elnevezésű szentírásunk mutatja be.

Rāma navamī

A Bhagavad-gītāban Kṛṣṇa, Isten azt mondja, hogy korszakról korszakra megjelenik a földön (olykor más-más alakban), hogy helyreállítsa a vallás elveit, megjutalmazza híveit és megbüntesse a gonoszokat, mindeközben pedig csodálatos kedvteléseinek hódoljon hűséges társai kíséretében. Rāma királyfi alakjában a Legfelsőbb Úr a tökéletes uralkodó és férj példáját is bemutatta számunkra. Magával ragadó személyisége miatt az indiaiak szó szerint rajonganak Rāma királyfiért, és születésének évfordulóját évről-évre pompás fesztivállal ünneplik meg. Ezt a hagyományt mi is követjük templomunkban.

Ratha-yātrā

A Ratha-yatra, vagyis a Szekérfesztivál India egyik legősibb és legnagyszabásúbb ünnepe, melyre évente mintegy 1,7 millió ember gyűlik össze. Az eseményt több mint 50 éve nyugaton is számos nagyvárosban megrendezik – a fesztivál Magyarországon is szorosan beépült a Kṛṣṇa-hívők és immár a főváros tradíciójába is. Az eseményről bővebben a következő oldalon olvashatsz: https://szekerfesztival.krisna.hu/

Sankirtan fesztivál

Ahogy az a havi könyvosztó napok menüpont alatt olvasható, számunkra kiemelten fontos lelki tanítómesterünk, Śrīla Prabhupāda lelki tudománnyal és önmegvalósítással foglalkozó könyveinek osztása. Templomi szerzeteseink közül a legtöbben ezt a szolgálatot teljes időben végzik a főváros utcáin, illetve időszakosan a kisebb-nagyobb magyar településeken is. A téli időszakban karácsony közeledtével pedig a nagyvilág összes kṛṣṇas közössége megmozdul, hogy az úgynevezett könyvosztó maratonon minél több lelki gyakorló minél több könyvvel árassza el a lelki tudás iránt érdeklődő fiatalokat és idősebbeket egyaránt. A templomi szerzetesek ez idő alatt pihenőnap nélkül, napi 10-12 órában ezt a tevékenységet végzik minden élőlény lelki felemelkedése érdekében. Az év utolsó napján, december 31-én tartott Sankirtan fesztivál nemcsak a maratonnak, hanem az egész éves könyvosztó időszaknak is egy szép lezárása, amikor megünnepeljük, hogy hány lélek részesült a védikus tudás áldásában a kiosztott könyvek által.

Pada-yātrā

A pāda–yātrā tradíció eredetileg Indiából származik, az ott élők elsősorban vallási célzattal vettek részt gyalogosan vagy ökrös szekérrel tett zarándoklatokon, de nem egyszer prominens politikusok vagy tanítók is vállaltak gyalogos utazást azzal a céllal, hogy szorosabb kapcsolatba tudjanak kerülni a társadalom különböző csoportjaival, tudják őket személyesen oktatni az életüket érintő témákról, vagy ösztönözni őket az együttműködésre.
A magyar pāda–yātrā zarándok csapatunk elsősorban a Govinda-Klub csapat tagjaiból, Krisna-hívő lelkészekből, fiatal szerzetes tanulókból és önkéntesekből áll össze. Gyaloglásunkkal szeretnénk ráirányítani a figyelmet arra, hogy ebben a bizonytalansággal és veszélyekkel teli időszakban minden eddiginél nagyobb szükség van a lelki tudatosság fejlesztésére, az egyének és közösségek összefogására, egy élhetőbb, biztonságosabb, emberibb világ megteremtésére. De ehhez változtatni kell a modern fogyasztói társadalom által belénk nevelt, jól megszokott, az élvezetek mohó hajszolására épülő, önző, személytelen életmódunkon.

A zarándoklat mottója ezért: Úton a változásért
A pada-yatráról bővebben a következő oldalon olvashatsz: https://govindaklub.hu/new_govinda/program/pada-yatra-2022/?v=35b5282113b8