Barion Pixel

Budapesti Haré Krisna Templom és Oktatási Központ

Éld át a közösség erejét!

Havi könyvosztó napok

Terjesszük együtt a lelki tudást!

Központunk rendszeresen szervez közösségi könyvosztó napokat, melyekre szeretettel várjuk a kezdő és tapasztalt lelki gyakorlókat is. Mozgalmunk egyik elsődleges és legfontosabb tevékenysége a lelki tudás személyes terjesztése értékes könyveink által. Ezek a könyvek önmagunk megismerésén túl az Istenhez fűződő örök kapcsolatunkat is feltárják számunkra. Könyvosztó missziónk során ezt a tudást juttatjuk el az utca emberéhez.

Ismerd meg legfontosabb könyveinket!

Bhagavad-gītā

A Bhagavad-gītā minden lelki tudás lényegét tartalmazza, és az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Krisna mondja el, ennélfogva semmilyen más lelki irodalomra nincs szükségünk, elég, ha rendszeresen és figyelmesen halljuk és olvassuk a Bhagavad-gītát. Jelenleg az emberiséget annyira lefoglalja az egyik napról a másikra való túlélés, hogy nincs ideje minden védikus irodalmat elolvasni. De erre nincs is szükség, hiszen egyetlen könyv, a Bhagavad-gītā elolvasása is elegendő.

Śrīmad-Bhāgavatam

A Śrīmad-Bhāgavatamot (Bhāgavata Purāṇát) szeplőtlen Purāṇaként is ismerik, melynek szavai “forradalmat hoznak a világ félrevezetett civilizációjának istentelen életébe.” (ŚBh. 1.5.11.) A mű csordultig van olyan kedvtelésekkel, melyek mély bölcsességet rejtenek, és rendelkeznek azzal a potenciállal, hogy felébresszék a szívünkben rejlő szunnyadó istenszeretetet. Lehet, hogy sok leckét meghallgattunk már, vagy akár többször is elolvastuk a világirodalom legkiemelkedőbb, transzcendentális alkotását, de a mélyebb, átfogó tanulmányozás valódi betekintést nyújt a mű igazi rejtelmeibe, melyek, hogyha feltárulnak előttünk, valódi forradalmat hozhatnak a saját életünkbe is.

Mahábhárata

A Mahābhārata nem pusztán egy ősi eposz, hanem két világkorszak találkozásának krónikája. Szereplői mai jellemek – a ciklikus indiai világszemlélet évmilliós távlataiban valójában a kortársaink. A ránk jellemző érzések és mindennapos küzdelmek, az életünket alkotó örömök, bánatok, vívódások, kötelességek és döntéshelyzetek éppúgy megtalálhatók a Mahābhārata történeteiben, mint a már szinte mitikusnak tűnő hősiesség, erényesség, aszkézis, sírig tartó, sőt, a halálon is átívelő hitvesi szerelem és hűség csodálatos megnyilvánulásai. A ma embere számára annyira áhított lelki bölcsesség és az egyén életútját a hétköznapitól a transzcendensig felölelő tanítások tárháza is e mű. Minden sorából vigasz és életigenlés árad, s bárhol is üsse fel az ember, korunk kétes életfilozófiáktól hemzsegő egzisztenciális zűrzavarában minding biztos fogódzókat talál benne.”